Djuren

Här kommer bilder från Stig. Tack för dessa foton från en av våra rangers böcker. Nu blir det lättare att identifiera alla de djur vi såg i Krugerparken.