Sydafrika 2016-11-03

Tack för att ni bidrog till att göra en fantastisk resa. Utan ert engagemang och härliga humör hade det inte gått.

Här kommer en del av de bilder jag tog. Klicka här!

Och här finns så de dokument jag utlovade.

Vinprovningen på Groot Constansia

Vinprovningen på Anura

Vinprovningen på Boschendale