Resa

Välkommen att ta del av aktuell information inför vår kommande resa. Detta är mitt personliga bidrag för att underlätta er planering och ge er lite mer än det som finns på företagets hemsida.

Allmän information

Information om Rovos Rail. Obs att det är tågbolagets information, så den gäller bara i tillämpliga delar. En hel del av denna information kommer vi att ta hand om, men de praktiska delarna på tåget kan vara bra att känna till.

Min mailadress och mitt telefonnummer finns i den allmänna informationen.